James REDFIELD

A MENNYEI PRÓFÉCIA

Az emberben titokzatos, ámde felismerhető, sőt fel- és kihasználható energiák vannak. Ha energiaszintünket növeljük - és ehhez megvannak a biztos praktikák -, akkor átlényegülhetünk. Ritkán megvalósítható ez egyedi esetekben is, ám az energiák természetes növelése közösségi jellegű. Ha nagyobb csoportok, akár az egész emberiség együtt tartja fenn a "rezgést", az emberiség újabb korszaka következik el, egy paradicsomi állapot. Ilyesmire a huszadik század végén kerülhet sor. Ezt, ilyeneket tanítanak azok a perui őserdőkben szent romokban talált papírok, amelyeken a Nagy felismerések kilenc, illetve tíz szövege olvasható. E papírokat felfedezik, az energiaszint növelése néhány embernél meg is indul, ám a régi-mai világ hatalmasai résen állnak: üldözni kezdik a beavatottakat, köztük azt az amerikai fiatalembert is, aki "civilként" került az események középpontjába. A regényes prófécia részint a kalandregények megszokott eszközeivel él (üldözések az őserdőkben, szerelmi bonyodalmak, menekülések és árulások), részint az újmisztikus bestsellerek modorát követi: némi természettudományos apparátus mímelésével okkult tanokat hirdet, egy szellemiség eljövetelét vizionálja, az emberiség megváltását ígéri. Redfield könyve Amerikában nagy sikert aratott, hívei támadtak "tanainak", az energiaszint kollektív növelése érdekében társaságok jöttek létre a "perui" hókuszpókuszokat sokan igyekeztek imitálni. A magyarul kiadott munka igazi aluljárós irodalom.

James REDFIELD

A TIZEDIK FELISMERÉS

James Redfield először regényformában tárta olvasói elé a rejtett energiákról, az interperszonális kapcsolatokban is megnyilvánuló spirituális hatóerőkről szóló tanait, majd e regényt követően gyakorlati tanácsokkal, útmutatóval is szolgált (A mennyei prófécia illetve az ehhez készült "gyakorlatí útmutató"). A most megjelent írás megint csak regény, amely ugyan részint Észak-Amerika romantikus hegyvidéki vadonjaiban játszódik, igazi terepe azonban egy "negyedik dimenzió", méghozzá egy olyan, amelyben feltárulnak az előző próféciákban még ki nem mondott felismerések is. A felismerések legfőbbje, a "Tizedik" már nemcsak az egyes emberek; de az egész emberiség sorsáról döntő erőket és tendenciákat tárja fel. A regényes prófécia nem jobb, nem rosszabb, mint megannyi bestseller-párja.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez