Jean-Jacques ROUSSEAU

VALLOMÁSOK

Az újkori világirodalomnak ez a remekműve nagy hatást gyakorolt utókorára. A rousseau-i életművet betetőző nagy konfesszió (amelyet csak a szerző halála után adtak ki) bevezetése bejelenti: "Olyan vállalkozásba fogok, amelynek nem volt soha elődje. Egy embert mutatok be a maga természetes valóságában; s ez az ember én magam leszek". Tettei rugóinak feltárására, szíve tisztaságának kimutatására, élete egészének feltárására vállalkozik itt Rousseau, hogy az utókor elmondhassa: nálánál jobb ember még nem volt. Az utókor számára áttetsző ez a nyílt, gőggel vegyített alázatos szándék, és az őszinteség is legalábbis fonák: éle sokszor nem is önmaga, hanem barátai, a balsorsának okozói a társadalom ellen fordul. Nagy mű mégis csak a Vallomások - látszik két évszázad távlatából: páratlanul színes, a lélekelemzés frissességével ható ön- és korábrázolás. Különösen az ifjúkorról szóló első részre illik ez a jellemzés: a világirodalom egyik legkitűnőbb csavargóregénye, amely a maga őszinte attitűdjével ma is magával ragadja olvasóit. A második, felnőtt kori hányattatásait festő részben sokszor jelenik meg a "fekete kísértet", az ellene támadó, őt elveszejteni akaró összeesküvés démonikus réme, ám e paranoid vonásban is, a megjelenítés, az önmentség átfűtöttségében és analitikus jellegében is önmagát, a maga mentségét adja az író-filozófus. Furcsán kétélű exhibicionizmus ez, amely azért állítja pellengérre, azért teszi életgyónássá sorsa képét, hogy tiszteljék és szeressék, és lássák benne a bátor embert, aki meri bevallani bűneit, hogy erényei minél jobban tündököljenek. Remek fordításban (Benedek István és Marcell átültetésében), Szávai János nagyszerű utószavával és bőséges magyarázó jegyzetekkel jelent meg újra ez a világirodalmi alapmű.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez