S. FISCHER-FABIAN

A NÉMET CÉZÁROK

A neves német történetíró a szász I. Ottó aacheni megkoronázása (936) és az utolsó Hohenstauf, Conradino nápolyi kivégzése (1268) között eltelt századok német uralkodóiról rajzol árnyalt arcképet. Ebben a korszakban a német császárság hatalma előbb meredeken a magasba ívelt, majd a mélybe hanyatlott. Fischer-Fabian nem elégszik meg azzal, hogy megörökítse az Ottók, Henrik, Konrád és Frigyes császárok és a korszak többi jelentős, sőt nagy uralkodóinak egyéniségét és tetteit, hanem a "sötét középkorra" vonatkozó előítéleteket is eloszlatja. Meggyőzően bizonyítja, hogy ez a korszak olvasztotta új egységbe az antikvitást, a germánokat és a keresztényeket és megteremtette a közös hitet, a közös nyelvet és a közös világképet. A korszak főszereplői, a német cézárok között találunk szenteket és eretnekeket, lovagokat és parasztokat, papokat és bolondokat, de a szerző hangsúlyozza, hogy az első császárok nem kisebb feladatra vállalkoztak, mint rendet teremteni Nagy Károly gyenge kezű uralkodó utódai alatt kialakult káoszban, felépíteni a romokból egy új birodalmat. Óriási célkitűzés egy olyan nép szülöttei számára, amelynél nem voltak meg ehhez az előfeltételek, hiszen a parasztokból álló germánok írástudatlanok voltak, nem voltak írott törvényeik, nem volt fővárosuk és egymással torzsalkodó törzsekre hullottak szét. A szerző beszámol könyvében a magyarokkal, normannokkal, szaracénokkal vívott csatákról, a szlávok elleni irtóhadjáratokról, a testvérgyilkos belviszályokról, a Rómára, Apuliára, Calabriára és Szicíliára támadó seregekről, a Szentföldért harcba induló keresztesekről és a pápasággal folytatott küzdelemről, amelyben az egyházi és világi hatalom küzdött egymással az elsőbbségért.
Magával ragadó, olvasmányos könyv.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez