SÁNDOR Iván

ÁTVÁLTOZÁSOK KERTJE

Elidegenítően, objektiválva, a távolságtartás sokszorosa egymást erősítő fogásaival élve számol be Sándor Iván egy férfi, egy asszony és egy gyerek sorsáról, sorsképletéről. Az elidegenítésre, a távolságtartásra sokszorosan szükség is van. Mintha a szerző nem merné, nem akarná, nem tudná az 1944-es Duna-parti eseményeket csak úgy, az epika szabályai szerint elbeszélni. Az anyag ellenáll, a célzások, utalások, körüljárások, allúziók, a téma kerülgetése tűnik egyedül adekvátnak. Valamint az, hogy iszonyú fegyelemre készteti a formát. Nagy példák nyomán egy templom, a római Szent Péter bazilika struktúrája adja azt a szemléleti és kompozíciós keretet, amelyben elmondhatóvá válnak a valaha történt dolgok, és azok továbbélései, hatásai, kiirthatatlan, elfelejtve is virulensen élő nyomai. Amint a szavak és a tárgyak vallanak saját történésükről, koncentráltan tartalmazva, sűrítetten magukba foglalva őket, akként egy tavaszi utazás, egy csók, egy gyermek felkarolása is régi történetek lecsapódása, lényegének, igazi értelmének megnyilvánulása, megnyilvánítása lehet, és az is Sándor Iván ezoterikusnak tűnő, szenvtelennek látszó, a francia új regény elemeit többszörösen felhasználó regényében. A leírások, a kimerevített képek, a minuciózusan részletes és pontos elemzések, a szinte tudományosan objektív szituációrajzok fonalán halad a szerző, halad lassan, nagyon lassan, kitartva a cselekmény. Egy pillantás, egy hátratekintés, egy gyors, elfojthatatlan gesztus - ilyesmik állnak a csomópontban, ilyesmik adják a legfeszültebb pillanatokat. - Kitűnő, úttörő jelentőségű regény.Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez