SÁNTA Ferenc

ISTEN A SZEKÉREN

Sánta Ferenc novellaírói életművének lassan klasszikus rangra emelkedő alkotásait (összesen huszonegy elbeszélését) tartalmazza a kötet. A novellák négy csoportra bonthatók. Egy részük lírai életkép az erdélyi gyermekkorról. Más részük népmesei fogantatású, humoros vagy balladás-szomorú história. A harmadik csoportot a közelmúlt magyar falujával és a szövetkezés kérdésével foglalkozó elbeszélések, végül a negyediket történeti parabolák adják. A legnagyobb hatású írások kétségtelenül az első és a negyedik témakörből kerülnek ki. Nehéz eldönteni, hogy az erdélyi prózaírói hagyományokhoz kötődő híres, pályakezdő Sokan voltunk, ez a japános végzettörténet, a Móricz-előzményt is őrző Kicsi madár, még inkább a Tündérvilág s a későbbi, nehéz utat választó író gyerekelődjének végtelen rokonszenves alakját rajzoló és jelleméről valló Téli virágzás a sikerültebb, vagy a példázatos novellák, a döbbenetes és általános érvényű Nácik, a Veder meg az értelem mindent legyőző erejét hirdető Halálnak halála. Mind a népmesei történetek (például Isten a szekéren; Bíró Juli), mind az ötvenes évek második felének riporteri pontossággal megírt drámai helyzetképei (Hold, Föld, csillag), mind a néhol egyhén szürrealizmusba hajló elbeszélések (például Sárga virág, kék virág) egyformán az alkotó makacs igazságkereséséről és igényességéről tesznek tanúbizonyságot.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez