SARKADI Imre

FARKASKALAND

Az író novelláiból ad válogatást a kötet. Sarkadi Imre rövidre szabott élete nemzedékének is szimbóluma: a háború megrázkódtatásától az ötvenes évek elejéig vállalt közéleti programján át, a válságérzésig. A sorsszerű pálya az írói út állomásaiként érződik a novellák témáján is. A parasztság életétől, földosztástól, szövetkezetesítéstől a város és az értelmiség kilátástalannak tűnő világáig. Mindez magában hordja az életforma váltása és az ezzel együttjáró, a felszínen is kiütköző elmagányosodás válságjegyeit. Ennek a változatokban gazdag korszaknak dokumentumai más-más módon a klasszikusokat profanizáló és értelmező írások (Kőműves Kelemen; A szatír bőre; Párbaj az igazságért; falut megidéző művek (Kútban; A Hortobágyon; A szökevények; Tanyasi dúvad), a válság és elszánt küzdelem látomásai (Vagányok; Memento; Farkaskaland).

Sarkadi elbeszéléseit Móricz Zsigmond példája ösztönözte: a paraszti világ széleskörű ábrázolásának igénye, az atmoszférateremtés művészete és az élőbeszéd alkotó felhasználása lettek legjobb erényeivé.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez