Paul SCOTT

A KORONA ÉKKÖVE
A Skorpió napja + A csend tornyai + A préda felosztása

A korona ékköve - a hatalmas regényfolyam címe - egyszerre jelenti Indiát, a Brit Birodalom legszebbik gyarmatát és egy felerészt historizáló, felerészt allegorikus festményt, amely az idős Viktoria királynőt ábrázolta, körülvéve birodalmának jellegzetes figuráival, fejedelmekkel, kereskedőkkel, pénzváltókkal, szipoj katonákkal, földművesekkel, szolgákkal, anyákkal és gyermekeikkel, koldusokkal. A kép a regény kezdetén, 1942-ben a ránpuri missziós iskolában függött a falon. Tulajdonosa, Miss Crane, a missziós iskola idősödő vezető tanára nagyon jól tudta, hogy a képen ábrázolt idilli India az aranyozott kereten kívül sohasem létezett, s az érzelem, amelyet ábrázolni kívánt, legfeljebb kegyes csalás volt.

1942 nyarán drámaivá válik a helyzet. Anglia élet-halál harcot vív a Távol-Keleten a japánokkal, s a Nemzeti Kongresszus Párt éppen ekkor hirdeti meg a britekkel szembeni polgári engedetlenséget. Gyilkos indulatok kerítik hatalmukba az embereket, az utakon bandák garázdálkodnak. Egy ilyen banda veri agyon az árúlónak kikiáltott Mr. Chaudhurit, az indiai tanítót, Miss Crane szeme láttára. Ilyen feszült légkörben ismerkedünk meg a bonydlult meseszövésű regény két kulcsfigurájával; az egyik Hari Kumar előkelő angol iskolákban angolnak nevelt fiatal indiai újságíró, aki az angolok szemében indiai, az indiaiak szemében angol és lelkében maga is meghasonlott. A másik, a Kumarral engesztelhetetlen harcot vívó Ronald Merrick, a fehér felsőbbrendűséget hirdető és védelmező rendőrfelügyelő, majd katona, szitén ellentétes jellembeli tulajdonságok hordozója: a cél érdekében nem riad vissza az aljas eszközöktől sem, de nem lehet kétségbevonni személyes bátorságát, puritán önzetlenségét. A sorsokat elsősorban a történelem mozgatja, de minden esetben az emberi tulajdonságoknak megfelelő irányba. Hari Kumar nagy szerelme egy angol lány, Daphne Manners iránt tragédiával végződik, de végül Merricket is eléri végzete. Egy-egy hosszabb-rövidebb epizódban sokszínű figurák bukkannak fel, mint pl. Ali Kasim, a börtönviselt mohamedán politikus és két fia; egy tipikus indiai angol család, a Laytonok; egy hindu professzor, akiben elválaszthatatlanul együtt él a buzgó vallásosság és a könyörtelen bosszú; az emberséget, a hitet egyaránt őriző missziós tanítónő, Barbie. Rajtuk kívül angol katonatisztek, köztisztviselők kavargó sokasága, az indiai tájak ellenséges hindu és muzulmán tömegei. S mindez a széles freskó csupán kulissza a független India véres és könnyes megszületésének hátterében. Lezárult egy hosszú korszak India történetében, s ezt nyomatékkal szimbolizálja a regénynek is címet adó festmény pusztulása.

A műből készült 14 részes filmsorozatot a magyar tévé is vetítette. A film folytatásai összefogottabbak, feszesebbek voltak, mint a regény olykor széthuldó cselekményszálú, néha önismétlő fejezetei. Olvasásához sok idő és jóadag elszántság szükségeltetik.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez