Jorge SEMPRUN

DE SZÉP VASÁRNAP!

A nagy utazás nemcsak a regénytörténetnek, de az eszme- és politikatörténetnek is paradigmatikus értékű műve. Benne a teoretikusnak is számottevő Semprun mintegy a nyugat-európai kommunista mozgalom korahatvanas évekbeli mérlegét is megvonta. Az önéletrajzi elemekből (is) építkező buchenwaldi lágertörténet a mozgalom desztalinizációjának, "a marxizmus reneszánszának" is alapkönyve lett, szerzője joggal vélekedett hát úgy, hogy a mozgalomtól való eltávolodásának, a mozgalomról kialakított új értékelésének, másféle eszmei orientációjának képletét is ki kell dolgoznia, szinte újra kell írnia A nagy utazást. Ezt a munkát végezte el a De szép vasárnap!-ban. A francia eredetiben 1980-ban megjelent mű helyszíne ugyancsak a buchenwaldi koncentrációs tábor, szereplői és főként narrátora is ugyanaz, hasonló a mű poétikája, kompozíciója, szerkesztésmódja is. Vagyis minden szempontból palinódiáról van szó. Persze Semprun nem beszéli el újra A nagy utazást, sokkal inkább annak anyagát villantja fel még egyszer, más hangsúlyokkal, más meglátásokkal, más "kontextusban". Az előre- és visszautalások szerkezete ugyanaz, tartalmuk egészen más: ezúttal nem az ellenállásról, nem a spanyol polgárháborúról stb. van szó, hanem a Gulagról, a népi demokráciák koncepciós pereiről, Hruscsov bukásáról, a kínai fejleményekről, a spanyol kommunista párt belső ügyeiről stb. A belső monológok, az esszébetétek, a narráció és fabulálás nagymestere remekel a De szép vasárnap!-ban is, a mű "proféciája" (a kommunista mozgalom felbomlása, az eszme összeomlása) is megragadó, az újabb regény mégsem egyenértékű párja A nagy utazásnak, önmagában nehezebben is állt meg. Ahhoz képest, annak "erőterében" hat, azoknak ajánlanám, ám azoknak feltétlenül, akik A nagy utazást olvasták.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez