SIMONFFY András

KOMPORSZÁG KATONÁI
Történelmi kollázsregény

A "történelmi kollázsregénynek" nevezett összeállítás Magyarország egyik legdrámaibb esztendeit, 1944-45-öt idézi fel ismert és számos, itt először közölt dokumentum, vallomás és higgadt hangvételű összekötő kommentár segítségével. A könyv összességében sikeres kísérlet a történelmi sorsfordulóval kialakított sablonok félretolására, egy sokoldalú történelemszemlélet kialakítására. Pedig a szerző - a szövegből kivehetőleg - nem ilyen nagy igénnyel kezdett munkához. Nem akar mást, hogy édesapja segítségével, igaz történetek elmondásával letéphesse apja szívéről "sorsának sárga csillagát". Édesapja ugyanis - Simonffy-Tóth Ernő vezérkari százados, majd őrnagy - 1944 októberétől áprilisáig mindig ott volt, ahol a magyar történelmet csinálták, s maga is tevékenyen részt vett annak alakításában, hogy aztán megtűrt személyként élhessen élete végéig. Az író nem elégszik meg édesapja mégoly érdekes és a "fő" események középpontjában lévő személyek sorsának elbeszélésével, újabb és újabb tanúk, történelmi elemzések, eseménytörténetek segítségével teljességre törekvő körképet rajzol a frontvonalon túli magyar katonai ellenállás tevékenységéről, s közben számos ismert, félremagyarázott vagy elhallgatott mozzanatra hívja fel a figyelmet. Idéz fel nem használt naplókból, a résztvevőkkel folytatott beszélgetésből, kéziratos forrásokból, levéltári anyagokból.

A kitűnő könyv számos dogmává merevült megállapítást és sok korabeli szereplő megítélését megkérdőjelezi, s az irodalom újabb kihívása a hivatalos történetírás lassabban őrlő malmainak.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez