Isaac Bashevis SINGER

EGY NAP BOLDOGSÁG

A nagy amerikai zsidó író novelláskötete élén egy szerzői jegyzet áll. Ebben Singer arról tesz vallomást, hogy az írónak - szerinte - mindenkor az volt és lesz a feladata, hogy a múltról szóljon, és eseményeket adjon elő. Ehhez az ókonzervatívnak (is) tekinthető elvhez a kötet minden darabjában ragaszkodik is. Nem tesz mást, mint - nagyobbrészt - saját múltja (illetve felmenői, ismerősei, rokonai múltjának) eseményeit idézi fel, ezeket a történeteket beszéli el, látszólag teljes közvetlenséggel, minden művészieskedés, poétikai fioritúra nélkül. Hogyan és miért megy fel egy fiatal lengyel zsidó lány a költő-tábornok lakására, hogyan erőszakolják meg, hogyan akar öngyilkosságba menekülni? Mi történik azzal az amerikai zsidó kommunistával, aki visszatér az általa állandóan dicsért sztálini Szovjetunióba? Hogyan beszélnek és vélekednek családról, házasságról és válásról a lengyel zsidó asszonyok és hogyan fest mindez a valóságban? Hogyan alakulhat az a nagy szerelem, amelynek "hősei" megjárják fél Európát, és még Amerikába is eljutnak - persze szinte sohasem együtt, de egymásért élve, aggódva? (Egy nap boldogság; A jó tanács; A hasonmás; Akik megmaradtak stb.) A kötet anyagát maga az író válogatta (összes novellái egy részköteteként), ehhez mérten a mű - persze lazán - tematikus jellegű, elrendezésű. A lengyel és az amerikai zsidó diaszpóra asszonyainak és leányainak, nőinek és matrónáinak sorsa körül forog csaknem minden elbeszélés, a világot - ezúttal - az ő szemükkel láttatja, az ő sorsukon keresztül értelmezi az író, akinek nem szökős, sőt nagyon is tágas, minden emberi érzést és vágyat megnyilvánítani képes ez a keret, ez a tartalmi-tematikai önkorlátozás. Nagyszerű novellák a kötet írásai.

Vissza a főoldalra   * * *    Vissza a kereséshez