SZABÓ T. Anna

NEHÉZKEDÉS

A húszas éveinek közepén járó Szabó T. Annát az újholdasok poétikai hagyományainak követőjeként mutatta be első kötetében - A madárlépte hó (1995) - az előszó írója, Lator László. E második könyve (1998) is jól mutatja alkotói karakterének kettősségét: a mívesség tradíciójának követését, valamint az elemi erőkkel bánásmód képességét.
A hóban hagyott picinke madárnyomoktól nem is olyan hosszú út vezet a földi gravitáció törvényének fölismeréséig, addig a fizikai alapelvig, melyet a költőnő is újragondolni kényszerül. Költői értelemben egyetlen útról van persze szó: a múlékonytól az örökérvényű felé vezetőről, a pillanatnyitól az örökkévalóhoz tartozóról. "Tisztelem a gravitációt" - írja egyhelyütt, és minden verse kiegyensúlyozó mérlegjáték benyomását kelti: a könnyűség és nehézkedés ellentétét jeleníti meg, egyszerre légies és a tömegvonzás törvényének engedelmeskedő - természetesen a líra, a poétika szabályait követve. Hangzásában is érvényesül a könnyedség és súlyosság, lágyság és keménység kettőssége (Se víz, se szél, a ritmus és zene dualizmusa (Lakás). Mindemellett mintha csak személyes, diszkrét vallomásokat tartalmazna a kötet: fájdalmas vallomást a magányról, a társtalanságról, az egyedül töltött szilveszter estéről, a tárgyak árulásáról, a közelítő halálról, a gravitáció kikerülhetetlenségéről stb. Megható, őszinte, önmagát pőréig vetkeztető gyónásokként olvasódnak ezek a versek - első megközelítésben. A költőnő azonban jóval többet ad, mint finoman megformált sirámokat, önelemzéseket, önvizsgálatokat. Versei léthelyzetek ontológiai vizsgálatai, objektív sorsanalízisek, amelyekből - éppen mivel nem az önsajnálat vezérli őket - nem hiányzik a mély reflexió és a játékosság sem (A szemről; Ballada; A nők és Don Juan; Dzsungel; Ha volna egy kevés remény; Innen a templomkertből; Humusz stb.).
A harmincöt vers egyszerre markáns és finom rajzolatú líra, elvont és pontos, konkrét költészet a világról, és a benne élőkről, természetről és kultúráról, életről-halálról, testről-lélekről, az emberlét dimenzióiról. Érett, szép verseskötet - minden verskedvelő olvasónak.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez