SZÉCHENYI István

NAPLÓ

Széchenyi a napóleoni háborúk hadszíntereiről hazatérve 1814 juliusában kezdi meg naplóját, amelybe haláláig feljegyzi életének legfontosabb eseményeit, gondolatait.
A kiadás a napló teljes anyagának mintegy egyharmadát tartalmazza. A válogatók arra törekedtek, hogy a szemelvények folyamatosan kövessék nyomon Széchenyi pályafutását, tükrözzék közéleti tevékenységének, világnézeti fejlődésének és magánéletének lényeges mozzanatait és önmagával vívott állandó belső küzdelmét. A kötetet Sőtér István Széchenyi naplóit és a naplóíró Széchenyit elemző tanulmánya vezeti be. A napló kalandos sorsáról, eddigi kiadásairól és a jelen válogatás elveiről Oltványi Ambrus számol be a Függelék-ben. Ugyancsak itt kapott helyet Széchenyi István életrajzának főbb adatai című kronológikus összeállítás, amely nagyban segíti az olvasót a napló anyagában való tájékozódásban. Ugyanezt a célt szolgálják a lábjegyzetek és az életrajzi adatokat közlő névmutató.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez