SZENTMIHÁLYI SZABÓ Péter

A LÁTÓ ÉS A VAK

Egy tíz kötetesre tervezett regényciklus harmadik kötete az Árpád-házi királyok korába II. (Vak) Béla uralkodásának időszakába vezeti el az olvasót. Főhőse Béla herceg, a későbbi sok megpróbáltatást megélő, az országot a Bizánc támogatta trónkövetelőktől megvédelmező király és a pór származású Pétör, hűséges társa, akiben a szerző P. mestert, "a király jegyzőjét", a Gesta Hungarorum majdani vélt szerzőjét engedi sejteni. A korrekt és mértéktartó (sem az események rajzában, sem nyelvében túlzásokba nem bocsátkozó) regény életútjuk jó részét rajzolja meg, kora gyermekkoruktól egészen férfivá érésükig, háttérben az Árpádok korának történelmi galériájával, az ellenzékieskedő főurakkal, a zsíros stallumokat elfoglaló idegenekkel, akik praktikáikkal gyűlöletessé teszik magukat, s nem utolsósorban a szomszédos hatalmak uralkodóival, akik közvetve vagy közvetlenül - gondoljunk Bizáncra - beavatkoznak a fiatal magyar állam ügyeibe. Szentmihályi Szabó regényei nem történelmi parabolák. Tiszteli történelmünket, erről kíván tanúbizonyságot tenni könyvében. Szándékát sikerült megvalósítania: könyve kitűnő korrajz, élvezetes és történelmünket népszerűsítő, jó regény.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez