SZERVÁC József

ASZÁLY ELŐTT

A József Attila-díjas költő negyedik verseskötete az elmúlt néhány év termését foglalja össze. Miként Szervác József a kötet végén rögzíti: az Aszály előtt című könyv, illetve ciklus már a 90-es évek elején is készen volt, a kiadása nem sikerült, hiába házalt vele; az Átdolgozás című könyv, illetve ciklus darabjai ezután készültek, majd ezek is kötetté értek, s így végül is a két könyv lett a mostani kiadásban egy.
Akárhogyan is: Szervác József nem csupán korosztályának, de az élő magyar költészetnek is egyik legegyénibb alkotója. Hajdanán Nagy László figyelt föl rá, indította el, egyben segítette pályáján. Ebből is következik, hogy Szervác költői világa rokon Nagy Lászlóéval. Rokon perlekedésében a mindenkori rossz ellen, rokon indulatában a hazugságok ellen és rokon képalkotó gazdagságában, az erőteljes megfogalmazásokban. Nem véletlen tehát, hogy bekerült a verseskönyvbe a néhány oldalas prózai írás, mely Szervác emlékeit rögzíti Nagy Lászlóról Én kaptam aranyvesszőt címmel. A gyönyörű sorok vallomást és személyes emlékeket fogalmaznak meg: "Láttalak vidámnak, barátok kötött, és a Te szóban közölt recepted alapján készült frissensültek mellett; láttalak fáradtnak, hajnalig tartó munka után, számtalan cigarettától fátyolos hanggal; bőkezű voltál olyankor is: elolvastad kéziratomat módosan, szóltál hozzá, ha érdemelt annyit." Nagy László költői és emberi vállalásaihoz hűen teremtett Szervác önálló, nagy formátumú versbirodalmat, melynek középpontjában az ember, az egyéniség súlya és szerepe áll. Amikor a költő önnön életét, sorsát, szenvedéseit, netán örömeit örökíti meg, a tehetség izzása és a költői megformáltság okán túlmutat a személyességen: művészetté nemesül. A poklokat megjárt költő Levitézlő című versében írja: "Már nem tudok szerelemül. / Talán magamul se. / Fölitták régen a szeszek / bennem a balga gyermeket, / már csak az ordas kín feszül" - ez költészetének, a kötetnek, sőt létének egyik pólusa. A másik pedig ennek az ellenkezője: "Fogadlak húgommá, mert / származásunk egyugyanazon / Ádámtól való. / Meg sem csókoltalak. / Meg sem is simogattál. / Szeressük hát szeretteinket, / legyünk, mert lételünkkel / szebb golyóbis a Föld. / Ámen". (Karácsonyi képeslap). S a kettő között az emberi és költői gazdagság remekei sorakoznak. - Kortárs költészetünk iránt érdeklődők számára fontos kötet.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez