FEKETE DEKAMERON
(Az Antológia Leo Frobenius gyűjtése)

Az Európán kívűli önálló civilizációkat tanulmányozó néprajzi gyűjtőutak gazdag adalékokat szolgáltattak a szexuális kultúra ősi elemeinek megismeréséhez is, a divathullámok után a különlegességeken túl a közöset, a hasonlót érzékeltetve. A kötet kilenc észak- kelet- és közép-afrikai törzs (nupe, malinke, kabil, tim, muncsi, stb) harmincegy szexuális témájú elbeszélését tartalmazza. Az előszó két csoportot, két történelmi-kultúrális réteget különböztet meg. A korábbiakat az jellemzi, hogy a viszony és aktus önmagában érdektelen, lényegesebbek a társadalmi összefüggések. E nagyobbrészt a szudáni néger kultúrkörhöz tartozó történetek hol eredetmagyarázó jellegűek, hol erkölcsi tanulságokat fogalmaznak meg, hol pedig az eposzi hős nemi vonatkozásban is kiemelkedő tetteiről regélnek. Ide sorolhatók a nyugat-afrikai mesevilág kedvelt hősével, a pókkal kapcsolatos tréfás-csipkelődő elbeszélések is. (A pók és az öregasszony). A másik csoport arab-iszlám hatást mutat.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez