Konsztantyin Mihajlovics SZIMONOV

AZ UTOLSÓ NYÁR

Szimonov a Krasznaja Zvezda tudósítójaként a 2. világháború valamennyi frontját bejárta, az események viharos sodrában bontakozott ki háborús költészete. 1945 után a nemzetközi politika kérdései foglalkoztatják (Az orosz kérdés; A negyedik stb.). "Századunkat kettémetszette a 2. világháború. Én e hatalmas törés krónikása vagyok" - határozta meg programját, s a Fegyvertársak c. regénye után írta meg az Élők és holtak; Nem születünk katonának; Az utolsónyár c. monumentális regénytrilógiáját, melyben átfogóan mutatja be az egész háborús korszakot, a tragikus visszavonulás, majd a nagy győzelem éveit, feltárva a különböző időszakok belső ellentmondásait.

A trilógia harmadik kötete 1944 nyarának harcairól, történelmi és magánéleti eseményeiről számol be. Beloruszia felszabadítása áll az események középpontjában és a harcoknak, kisebb-nagyobb emberi konfliktusoknak az ad benne különös, izgató távlatot, hogy a korábbi kötetekből ismerős szereplők szinte mindegyike átéli: ugyanitt, ugyanezen a terepen már harcolt három évvel korábban is, egészen más feltételek, körülmények közepette. Nemcsak a harci tapasztalatok gyűltek fel ugyanis időközben, nemcsak - ezt Szimonov rendkívül finoman és differenciáltan érzékelteti - a személyi kultusz megnyilvánulásai, a dogmatizmus bizonyos vonásai jelentek meg (kiemelkedő ebből a szempontból Lvov alakjának megformálása), de alapvető a különbség a katonák, az egész küzdő és még rendkívüli tragédiák, konfliktusok előtt álló társadalom pszichológiájában is: az író lenyűgözően mutatja be a felszabadító harc, a győzelmes előretörés lendületét, felhajtó erejét. A regény "magánéleti" vonulatának középpontjában Szerpilin figurája áll. A sebesülése miatt rövid időre kórházba kerülő parancsnok, akinek felesége, gyermeke a háború pusztításának áldozatai lettek, itt a kórházban kapja ajándékul a sorstól az utolsó, a lemondások, a melankólia ízeitől is átjárt szép szerelmet. Az író remekül ellenpontozza Szerpilin sorsával, majd halálával a nagy offenzíva tablóját. - A kitűnő regény - számos kritikus szerint a legnagyobb szabású valamennyi szovjet háborús mű közül - minden olvasónak maradandó élményt nyújt.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez