SZIVERI János

SZIVERI JÁNOS MINDEN VERSE

A 36 éves korában gyógyíthatatlan betegségben meghalt Sziveri János minden versének kiadását felesége, Utasi Erzsébet gondozta. Több ez, mint kegyeleti aktus; általa remélhető, hogy a vajdasági költő (aki élete utolsó két évében Magyarországon élt) valóban méltó helyet vív ki a 20. század második felének magyar költői között. Együtt olvasva 1977 és 1990 között megjelent hét kötetének verseit, a mai olvasó inkább sejtheti, mint mélységében értheti, mi volt tagadhatatlan hatásának titka. Ebben bizonyára egyéniségének prófétikus varázsa is szerepet játszott, amely most, sajnálatos korai halálával csupán legendaként él. Önmarcangoló filozofálása mára kései avantgárd megformálásnak tűnik, többnyire szabadvers-alakba öltöztetett keserű játékossága, a szavakkal űzött stiláris bravúrja olykor a tiszteletlenség határát súrolja (még József Attila szívbe markoló verssorát is így parafrazeálja: "Az ember végül homokos"!). Tagadhatatlan tehetsége, ahogy egyéni sorsának tragikumát gondolati mélységekben oldja fel, azt láttatva, hogy "miként győzedelmeskedik realitás kényszere a felhőtlen optimizmuson" (Pillanat), ahogy kétségbeesetten kérdezi:".ha ez amim van csak ennyi, / szökni kell-e, vagy tisztesen elmenni?" (Minden csak úgy van), ahogy társadalmasított sorsát ily szemléletesen érzékelteti: "Fájunk mi már frissen / üdén s mint más a poggyászát / csomagmegőrzőbe adja / egy késő nomád a gyászát" (Állomás a végeken) - felveti a mai olvasóban Sziveri János valós értékei újragondolásának igényét. Megdöbbentő, hogy területi elszakítottságában is mennyire benne élt a magyarországi költészet egészében. Ezt nemcsak könnyen feloldható monogramos versajánlásaiból, néha bizarr mottóiból tapinthatjuk ki, hanem költőkortársai, szellemi mesterei (Weöres, Pilinszky, Ladányi, Juhász Ferenc) stiláris hatásának érezhető jeleiből is. Kortársunk volt Sziveri János, verseit is jelenkori költészetünk szerves részeként kell ismernünk. Ehhez segít hozzá a fénykép-dokumentumokkal is gazdagított szép összkiadás.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez