SZOMBATHY Viktor

A FÉLHOLD VÁNDORA. Evlia Cselebi csodálatos kalandjai

Mehemed Evlia Cselebi, a 17. századi török utazó Sztambulban született egy jómódú aranymûves első fiaként. Apja vagyona lehetőséget nyújtott számára a tanulásra és a szabad pályaválasztásra. Többnyire a szultán szolgálatában, különböző megbízatásokkal bejárta az akkor még hatalmas oszmán birodalmat Perzsiától Egyiptomig és Arábiától Magyarországig. Katonaként részt vett Nagyvárad megvívásában, ott volt a szentgotthárdi csatában is. Tagja volt a szultáni követségnek, amely 1660 körül Bécsben járt I. Lipót császárnál a hosszabb időre szóló béke megkötése érdekében. Itt engedélyt kapott a Német-római Császárságban teendő utazásra, és eljutott egészen a Rajna vidékéig. Útjain nyitott szemmel járt, és feljegyzései, utazásairól szóló írásai ezáltal forrásértékûek. A hódoltságkori magyarországi viszonyokról is ő az egyik leghitelesebb tudósító.
Szombathy Viktor Evlia Cselebi útleírásait és a róla szóló történelmi adatokat felhasználva írta ifjúságnak szóló regényes életrajzát, szerencsésen vegyítve benne a történelmi tényanyagot az írói fantázia elképzeléseivel. A szereplők többnyire történelmi személyek, csak néhány alakot kellett az írói képzeletnek teremteni ahhoz, hogy a főszereplők emberi vonásait is megrajzolhassa. Az érdekes sorsú utazó életének bemutatására sem kellett a kalandokat kitalálni, csupán színezve a valóság eseményeit, így kiegészíteni a szûkszavú tényleírásokat. Cselebi a valóságban is több ízben megfordult Magyarországon, írásaiban meleg hangon emlékezik meg a magyar népről - nemesről, jobbágyról egyaránt. Talán ez indította az írót arra, hogy magyar lányt adva feleségül hozzá, végül is Eger mellett telepítse le a Rhodosz szigetéről számûzetéséből megszökött utazót, itt adva kezébe a tollat, amellyel élményeit, tapasztalatait az utókor számára megírta. A kötet a törökös beszéd fordulatait érzékeltető stílusával kedvelt olvasmánya lesz a tizenkét éven felüli fiataloknak, de a mesét kedvelő felnőtt olvasóknak is.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez