SZOPHOKLES

ANTIGONE

Az Antigone cselekménye ott kezdődik, ahol Aiszkülosz Heten Théba ellen című darabja befejeződött. Eteoklész és Polűneikész eleste és az ostromlók elvonulása után az új király, Kreon halálbüntetés terhe mellett megtiltja Polüneikész eltemetését. Polüneikész testvére, Antigoné azonban az istenek örök, íratlan törvényeinek engedve inkább, mint a királyi parancsnak, mégis eltemeti. Kreon fiának, Haimónnak, Antigoné jegyesének kérése ellenére végrehajtja az ítéletet. Ezért Haimón is megöli magát, az ő halála miatt viszont anyja, a királyné lesz öngyilkos. Kreon, aki későn ismeri fel tévedését, teljesen összeomlik.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez