SZŐGYÉN-WITTENBACH Hubert

FERENC JÓZSEF SZERELMEI

A szerző nem csak főhősének szerelmi életébe avat be, de legalább olyan alapossággal szól feleségének, Erzsébet királynénak, fiának, Rudolfnak pikáns kalandjairól. A közműveltség azonban az első publikáció óta emelkedett már annyira, hogy e kalandok hitelességét bárki megalapozott kétellyel fogadja. Az írót semmiféle skupulus nem tartja vissza. Képtelen kalandok sorozatát produkálja, kezdve onnan, hogy Ferenc József 15 éves korában vesztette el szüzességét - anyja, Zsófia asszisztálásával - egy 12 esztendős baronesszel, odáig, hogy Erzsébet királynő a daliás Andrássyval tart fenn hosszas viszonyt, de II. Lajos bajor királlyal is mézesheteket tölt egy idilli szigeten, katonatiszteket csábít el, miközben Rudolf királyfi angol arisztokrata leánykákat erőszakol meg. Természetesen nemcsak a gyermeteg szexuális viszonyok rajzában érhető tetten a történelmi tájékozatlanság, az abszolút felelőtlen anyagkezelés. A szinte mindenki által ismert források adataival is szöges ellentétben szól a szerző Sziszi és Jókai találkozásáról, a kiegyezést előkészítő tárgyalásokról, a francia-porosz háború körüli bonyodalmakról. Mindeme súlyos hibák ellenére is betölthetne a könyv valamiféle pornópótlék szerepet, ha ebben meg a keletkezése korabeli álszemérem nem akadályozná az álnevű alkotót. A szinte laponként előforduló nemi aktusok álszépítő körülírással jelennek meg, általában olyan módon, hogy kivillan a ruhákból egy gyönyörű kebel, hosszú, forró csók következik, majd a mámorukból ocsúdó szerelmeseket látjuk-halljuk. A mai olvasó a hasonló jelenetekből egy-kettőt ha elvisel, sorozatuktól viszont valószínűleg óhatatlanul elálmosodik. A regény nyelvi-stílusbeli sajátosságai említésre sem méltóak, szürke, kattogó újságíró-fogalmazás mind a 48 kazetta.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez