TAKÁCS Gyula

AZ ÚJSZÖVETSÉG IRODALMA (1-2 kötet)

Az első kötet Takács Gyula teológusoknak, papoknak és papnövendékeknek tartott, az Újszövetség irodalmába bevezető előadásait tartalmazza. A szerző a modern szövegelméletek teljes vértezetében elemzi a négy evangéliumot, abból a módszertani megfontolásból kiindulva, hogy maguk a szövegek "csonkák", értelmüket, Jézus életének bemutatását csak teljes kontextusukban, az előzmények és a következmények diakronikus, szinkronikus és posztkronikus szövegösszefüggés-mezőikben nyerhetik el.

A második az újszövetségi leveleket és a Jelenések könyvét veti alá hasonló analízisnek, igen magas teológiai-egzegétikai szinten, a legmodernebb szakirodalom és eredeti tudományos módszer segítségével.
- Kiemelkedő színvonalú munka, ám csak nagyon művelt olvasóknak, a Bibliával szakszerűen foglalkozóknak (természetesen nem csak katolikusoknak).

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez