TAKÁCS Zsuzsa

TÁRGYAK KÖNYVE

Szigorú ethosz hatja át Takács Zsuzsa költészetét: egyszerű kijelentéseket magukba záró verssorai a közvetlen tapasztalat vállalásának művészetté lényegített, félelmetes pontosságával már-már ahhoz az objektív nyelvi sávhoz közelítenek, amelyben minden emberi élet közös értelme összegződik.
Új kötetének álom- és életképeiben különös előszeretettel aknázza ki az elmúlás fogalomkörében képződő ellentétes pólusok közötti feszültséget; a bizonytalanságét ("Olyan nehéz élnem, bátorítsatok - írja például Egy telefonkészülék című versében) és a bizonyosságét: "Zsíros kalapja alól vizenyős / szemekkel halálfej meredt rám." (Bizonyosság); az elfogadhatatlanság érzését (Agonia christiana) és az elfogadásét: "Győztél. Megadom magam. Nem / tolakszom többé élni." (Katasztrófa). Előző könyvének (Viszonyok könnye) fő szólamát alkotó szerelmes versek a mostaniban is fontos szerephez jutnak, külön ciklust (Előérzet) alkotnak: a "lámpa fénykörében" (A szokásos versek) epizáló, a kihagyás-elhallgatás, majd váratlan kimondás rendkívül erős hatásokat elérő eszközeivel megformált lírai darabok a szerelmet elemi létállapotként vetítik az olvasó elé, olyan egzisztenciális élményként, amelyik nem tud emlékké halványulni: "bőven hullnak azért / álmomban főleg érted, a betűk és a könnyek." (A betűk és a könnyek). S van szava a szerelmi érzésben rejlő ellentétekre is; a menekülésre - "Csak szerelmet ne újra!" (Várnak, tehát megjössz) - ugyanúgy, mint az idill utáni vágyakozásra: "De reggelre minden megvan. / Tompa elégültség vesz rajtam erőt." (Megváltó álmok, elkerültök!); az ajzott várakozásra (Gyöngéd szárnyak) éppoly hitelesen hangzón, mint az emlék sugárzása ellen védekező magatartásra (A félig kinyílt ajtó). A címadó ciklus halványan fölidézheti ugyan Babits korai lírájának egyik remekét (Sunt lacrimae rerum), de Takács Zsuzsa nem a bús lelküket kitáró tárgyakról ír, az ő verseiben vészjósló sejtelmeket, elfojtott döbbenetet, létösszegző, sugallatos jelentéseket "könnyezik"-hordoz a vállfa, az Evőeszköz-készlet, egy táska, a kút, egy deszkalap.
- Egy érett költészet szép ajándéka a Tárgyak könnye.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez