TAMÁS Gáspár Miklós

VÁLOGATOTT FILOZÓFIAI TANULMÁNYOK

A kötet először nyújt átfogó képet a filozófus, a tudós Tamás Gáspár Miklósról. A publicisztikájában hatalmas filozófiai-elméleti műveltséget-tájékozottságot felmutató író természetesen otthon van a "kemény" filozófiában is, nagy ívű esszéi (Idola Tribus; Értekezés a civil társadalomról; Az emlékezésről és az iszonyatról; Szocializmus, kapitalizmus, modernség stb.) filozófiai alapkérdéseket tárgyalnak, a kortárs filozófia központi kérdésfeltevéseihez kapcsolódnak. Látszólag (és ezt a benyomást erősíthetik a szerző publicisztikai munkái is) Tamás Gáspár Miklós elsősorban politikai filozófiával foglalkozik, jelesül az ún. konzervatív liberalizmus elméleti alapproblémái izgatják-foglalkoztatják. Valójában a lehető legklasszikusabb filozófiai problémák, az igazság, jóság és szépség mibenlétét kutató lételméleti kérdések foglalkoztatják. Különösen az első két kategória boncolásában jeleskedik a szerző, aki szinte minden tanulmányában a posztmodern igazság-tagadás igen kemény ellenteleként lép fel. Az igazság kérdéskörével kapcsolatosak Tamás Gáspár Miklós ismeretelméleti vizsgálódásai is (elsősorban az Idola Tribus című nagyobb dolgozatban). Végül is a tanulmányok együtteséből egy olyan politikai filozófia körvonalai rajzolódnak ki, amelynek szerves részei az ontológiai és ismeretelméleti kutatások és azok legtöbbször újszerű, a kortárs filozófiai kutatások eredményeit tetemesen gazdagító eredményei. Külön megkülönböztető sajátosságai ezeknek az írásoknak a felhasznált és mozgósított történelmi és művelődés-, valamint mentalitástörténeti dokumentációk. Magát a politikai mozgást és "működést" is csak igen alapos művelődéstörténeti keretben véli leírhatónak a szerző, aki gyakorta csak úgy ontja a nem csupán illusztratív jellegű, konkrét történelmi anyagot.

A filozófus Tamás Gáspár Miklós kétségkívül a legjelentősebbek közé tartozik a mai hazai mezőnyben, de - olvasásához mélyebb bölcseleti ismeretek szükségeltetnek, mint a publicisztikákéhoz.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez