TAMÁS Menyhért

ESŐRÁCSOK

A második világháború forgatagában, melynek eseményeit 1941-es bácskai telepítésként ismer a történetírás, emlékeznek rá azok is, akik a háború végén a Tolna megyei Bonyhád környékére kerültek: közülük való Tamás Menyhért költő is, aki szociografikus lírai regényében a gyermekként átélt telepítés bácskai állomásának eseményeit, emlékeit eleveníti meg látomásos, hol felizzó, hol pedig elhalkuló hangon. Nem történelmi indulatok feszítik, hanem a megörökítés vágya, a mélyrétegekből felszivárgó emlékezet kimondásának szándéka, az ősi földet, az otthont otthagyni kényszerűlő közösség fájdalmát és az új hazát keresők reményteli megrendültségét fogalmazza meg hét fejezetből, hét végtelen mondatból álló versszerű regényében, azt az elemi vágyat, amelyet a barakkokban, vasúti kocsikban, szekereken szorongó, a háború viharában otthont kereső több százezer bukovinai magyar család érzett. Az egyik híveit kísérő papjuk, túl Románia határán így imádkozik: "...ne Magyarország boldogtalanjait szaporítsuk, innen vagyunk, még nem OTT, csak innen, azt sem tudjuk, hogy jövővel vagy jövőtlen..." Ennek a köztességnek a lélekállapotai megragadó pszichológiai érzékenységgel és hitellel, az otthon iránti vágyakozással vegyesen elevenednek meg az Esőrácsokban; a megrendítő bizonytalanságot, a bukovinai magyar folklór szövegfoszlányai, a dallamot is idéző, archaikus nyelvkincsből bőven merítő természetes prózanyelv képes a végletekig fokozni. A mű, amelynek állandó lírai tája a reménytelenné súlyosodó eső, voltaképpen versnek is tekinthető: olyan balladának, amely egy közösség szenvedéstörténetének stációit énekli meg, személyes vallomásként, de memento-erejű történelmi tanulságokkal - magas esztétikai vetületben, a kollektív tudat emlékezeteként.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez