TANDORI Dezső

A SEMMI KÉZ

Tandori "renoméja" és olvasottsága egyre nagyobb,. A Semmi Kéz című kötet anyagát a Vagy majdnem az kötet óta írt költemények alkotják. Tartalmilag nagyon kompakt a versvilág tematikája: a saját grafikáival tagolt ciklusokban a költő szeretett lényeinek, madarainak agóniája és pusztulása, illetőleg Tandori évek óta tartó európai csavargásának, egy művész-clochard bolyongásainak, lóversenyek, szállók helyszíneit megelevenítő, nyers és ugyanakkor filozofikus élményei, gondolatai adják a versek tárgykörének alapjait. A jóval korábban és a közelmúltban kidolgozott változatos formavilág szólaltatja meg ezt sokféle regiszteren: nagyon klasszikus formájú, míves költemények, a beszéd darabosságát, döccenőit is formai komponenssé tevő "prózaversek", valamint - ahogyan egy cikluscím találóan mondja: Rongyszőnyegtoldalékok, vagyis olyan kisformák (dal, haíku stb.), amelyek a kései Arany János melankóliáját és a weöresi lírai "rongyszőnyegezését" egyaránt az emlékezetbe idézhetik. A címadó vers - ez a létezés és elmúlás misztikumait ídéző darab -, valamint a kötetet lezáró párverse (A Semmi Kéz - Egy fél szárny) valószínűleg a mai magyar költészet antológiaverseihez fog tartozni. A kötet anyagába kitűnően illeszkedik a költő feleségének, Tandori Ágnesnek Pipike című prózai írása: itt az asszony Tandoriék világtalan verebe és egy vak árus asszony ismerősük kapcsán a látás, az otthonosságban, barátságban életre kapó csonkaság históriájáról mond el nagyon fontos dolgokat. Nagy játékosság és mély - nemegyszer nagyon szomorú - bölcsesség járja át a kötet darabjait.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez