TANDORI Dezső

KÍSÉRTETKÉNT A KRISZTINÁN

Tandori sok-sok művel bizonyította az elmúlt évtizedekben, hogy a létezés "teljességébe veti bele magát"; és azt is, hogy a teljességérzés és egész-érzés tapasztalata a ponttá, gesztussá zsugorodó jelszerűségtől a tárgyi részletességig, a kiterjesztett nyelvhasználatig sokféle formát ölthet munkásságában. Az elmúlt évek során a rövidprózában, a személyesen csapongó tárca műfajában lelt új kifejezési formára. Ezek az írásai napi- és hetilapok hasábjain láttak napvilágot. Közülük válogatta e kötet írásait, úgy szerkesztvén őket egybe - a korábbi könyvek kompozíciós rendjét idézve -, hogy három költeményt iktatott a prózák sorozatába. Ezzel nyit, ezzel felez és zár. "Megérkezés helybe" - a moccanatlanság és feszített dinamika, váltás és futás kontrasztos vetületei uralkodnak valamennyi írásban, a motívumkészlet ismétlődései az állandóságra, a helyváltoztatás, az összefüggések, evidenciák kapcsolódásai az időben-térben folyó életvágtára utalnak. Akárcsak az egyik kulcsélmény többszörös levetítésben előkerülő képe, amelyet "Am Hof-érzés"-nek nevez az író: egy forró bécsi délutánon, egy pályaudvar melletti tér padján megélt unalomnak az abszurd teljessége és teltsége (Am Hof). Úgy érzi "minden egyszerre van"; a gyerek- és felnőttkor sorsdöntő eseményei és a bécsi, londoni, párizsi, skóciai, írországi utak furcsa konstellációi kapcsolódnak össze (Ma meg ma volt ma). A balkáni háború hírei a bombatalálattól roskadó ház képét idézik, a több éve halott madár - Szpéró - viszont mintha "örökké élne" a hajnalcsillag képében. A lóversenyzés világa egyre kevésbé a kinti pályákon ad nyerési lehetőséget, inkább a fogadóirodák monitorjain izgul a nevek sugallta rejtélyes esélyek kimenetelén. Wittgenstein, akit csak Wittiként emleget, turnézik vele (Witti és vidékünk), s hívévé szegődött egy kaliforniai zenészcsapatnak: a "4 Non Blondes" dalai utazásain éppúgy vele járnak (Ayr Mail), mint az otthon még élő madarak dolgai. Szakadatlan a munka is, a fordítás folyamatos gályarabsága az utazások során sem szakad meg - kopog az írógépe az idegen földön bérelt szállodai szobákban... Az én titokzatos inkognitójával van valósan és kísértetként jelen - a Krisztinában, Budán, bécsi tér padján vagy egy londoni parkban. Szellemalakok, kapcsolatok, vonatkozások, emlékek serege jár mindig vele - helyben és távol. Egyre szikárabban vállalja a sors személyes lemondásait, elbúcsúzva az ivástól (7000), lesoványodva, a sorssal és a létezés egyetemes tragikumával szembenézve, eleven, könnyed játékosság jegyében fogalmazva meg az elmondhatót. Saját rajzai illusztrálják a könyvet. Tán kevesekhez szól, de nekik sokat mond.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez