TEMESI Ferenc

PEST

Temesi Ferenc irodalmi szenzációt jelentő Por című, lexikonszerkezetű - és művelődéstörténeti értelemben is enciklopédikus igényű - regénye Szeged ihletett ábrázolójának mutatta az írót, aki a hajdani dél-alföfdi város lelkiségét, századelős atmoszféráját idézte föl anekdotákból komponált művében. Valódi írói bravúrjainak egyikét az jelentette, hogy szerves egységgé tudta alakítani a modern valóságszemléletet a korhű, anekdotikus ábrázolásmóddal, miközben megjelenítette a maga, ugyancsak szegedi ifjúságának emlékeit.

Új könyvében a Por ábrázolói módszerét fejlesztette tovább, éspedig két tekintetben. Egyfelől tovább rétegezte, finomabb szerkezetűvé tette regényét, másfelől több kulturális, egzotikus művelődéstörténeti utalást vont be a szövegébe.

Az író ezúttal azt beszéli el, hogy Porlódról fölkerülve miképp "lakta be" Budapestet. Megmaradt a töredékesség látszatát keltő szövegformálásnál, az anekdotikus-epizodikus szerkesztésmódnál, csak épp három kultúra, három civilizáció és három idősík utalásmezőit rétegezi egymás mellé: az ősi harcművészet szellemi-nyelvi-filozófiai-vallási szókincsét és kalligráfiáját, azután a régi Porlód anekdotakincsének a Porból ismerős elemeit, illetve a közelmúlt Budapestjének meghódításával foglalatoskodó fiatalember kalandjait, életepizódjait. Az író alteregója, Tengődi Zoltán - némi szerencsével - a Fiatal Művészek Klubjának vezetője lesz, s ez neki éppen megfelelő, mert a kellő szabadságot, kötetlenséget biztosító állás bőséges alkalmat ad a szellemi és valóságközeli kalandozáshoz, lányokkal való ismerkedéshez, komoly férfibarátságok kialakulásához, a főváros szellemi és éjszakai életébe való kiruccanásokhoz, az albérlő életmód pikareszk élményeihez és a kor magyar sorstapasztalatainak gyarapításához. Tengődi kínaiul tanul, ismerkedik az ősi harcművészet szellemével - ezt tükrözi a hatszor hatos osztású fejezetelés, a harminchat titkos hadviselés analógiája -, azután regényt ír, vezeti a Fiatal Művészek Klubját és leginkább kóstolgatja a pesti élet hol friss zamatú, hol poshadt ízeit. Lányok után futkos, albérletből albérletbe költözik, kapcsolatokat teremt és szakításokat szenved el; és föl-fölidézi kedves porlódi anekdotáit, mintegy szembesítve a századelő harmonikus vagy annak látszó világát az átláthatatlan, olykor kaotikus jelennel.

A hatalmas műveltséganyagot görgető, igen összetett utalásrendszerrel árnyalt és finoman rétegezett szövegű, mindezek mellett izgalmasan olvasmányos, anekdotikus-epizodikus modorú művel betetőződik a Porral és a Híddal alkotott trilógia, amely - a kortárs magyar nagyepika maradandó értéke.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez