TEMPEFŐI

A BEFALAZOTT MADONNA

A kétkötetes regény a magyarság sorsának csaknem kétszáz éves időszakát, a 16. és 17. század jelentős fordulópontjait örökítette meg, rendkívül izgalmas és történelmileg hiteles cselekményben.

Az első kötet első része 1506 és 1541 közötti évek eseményeit fogja át, II. Ulászló uralkodásának éveitől Buda török kézre jutásáig. Egy olasz származású kőfaragó, Donato a cselekmény központi hőse, aki Ulászló udvari szobrászaként megbízást kap Mária királynő szobrának elkészítésére. Ám a királynő helyett szerelmének, Annának a vonásait vési márványba, s egy pompás Madonna-szobor kerül ki műhelyéből, amelyik aztán elfoglalja méltó helyét a budai várbeli Nagyboldogasszony-templomban. A szobrot a törökök mecsetté átalakított templomban befalazzák. Donatio szerelme sem teljesedhet be, Annát egy magyar nemes úrhoz, Romochához kényszerítik. A sokágú történet így bővül egy újabbal, a Romocha család történetével. Anna ikerfiai - a kétfelé szakadt országot és népét szimbolizálva - közül az egyik Szapolyai, a másik Mária királyné híve, ádáz és kiengesztelhetetlen ellenségek. Az első kötet második része már a török uralom utolsó éveiben játszódik, amikor a magyarságot politikailag Lipót császár és Thököly osztja meg, s a magyar urak egyéni vagy országos érdektől vezetve hol császáriak és katolikusok, hol Thököly mellett állnak reformátusként és törökbarátként, mint ahogy Romochák késői leszármazottai, a Thököly-hívő Pál és testvére, a császár párti András. Évszázados családi birtokperek eseményei, a töröktől-némettől egyaránt nyomorgatott főurak és jobbágyok sorsának fordulatai a nagy történelmi eseményekkel párhuzamosan zajlik a regényben, melynek második kötete Bécs ostroma, Buda visszafoglalása napjaiban játszódik.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez