Dylan THOMAS

A CSONTNAK PARTJAIN

A most megjelent (1995) Dylan Thomas kötet a kettős újdonság erejével hat: a nyolcvanhárom versből ugyanis eddig ötvenkettőnek nem volt magyar fordítása, sőt ismeretlen volt hazánkban. A kötet szerkesztője és fordítója, Erdődi Gábor bukkant rájuk a közelmúltban tett angliai utazása során. A könyv másik újdonságát a magyar olvasóközönség előtt már ismert harmincegy Dylan Thomas-vers újszerű, friss szemléletet hordozó fordítása adja.

A könyv első felében találhatók az "újonnan felfedezett", Dylan Thomas kamaszkori, úgynevezett "Jegyzetfüzet-versei" (Notebook Poems), amelyek javarészt az 1930-as évek elején keletkeztek. Ezek a darabok kimerítik a költői kísérletezés csaknem valamennyi módozatát a szabadverstől a kötött formákig. A fordító sajátos, tematikai szempont szerint csoportosította őket: A kozmikus erotika versei; Méhen belüli líra; A "hitetlen hit" versei; Az "ördög" versei; Az idő magvai stb. A versek, amelyeket a költő eredetileg papírszalvétákra írt, majd onnan gépelte át őket, elemi erejű költői képekben tobzódnak, akárcsak Dylan Thomas későbbi, erősen sűrített, nagy belső intenzitású, látomásos erejű lírája. Meglepő, mennyire magukon hordozzák mindazokat a poétikai jegyeket, amelyeket a szerző érett költészetéből ismerhetünk: a szürrealisztikus látásmódot, a csapongó képzelet szigorúan megkomponált formai kereteit, a bonyolult rímszerkezeteket, valamint az önkínzó szenvedélyeknek és az ösztönök démonikusságának nagyszerű lírai adaptációit.

A kötet második része azokat a verseket tartalmazza, amelyeket a fordító a magyarul is fellelhető anyagból újrafordításra kiválasztott. E fordítások erénye, hogy a versek sokszor gördülékenyebbek, kerekebbek, nyelvileg letisztultabbak, mint sok korábbi fordításváltozatuk.

Dylan Thomas költészete rendkívül szuggesztív. Bibliai-látomásos nyelve, szokatlan grammatikai nyelvfordulatai verseit prófétikus ihletettséggel ruházzák fel. Az ősi angolszász szókészleten alapuló szókincse páratlanul változatos. A konkrét látomás dialektikája egyszerre szól az érzékekhez és az intellektushoz. Paralelizmusok és montázsok sodorják egy irányba és lazítják szét az "üzenetet", amely köznapi prózában alig visszaadható.
A kötetet a fordító által összeállított, Dylan Thomas költői jelképrendszerét magyarázó, ún. asszociációs szótár, valamint utószó egészít ki.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez