Valerian TORNIUS

WOLGANG AMADEUS MOZART ÉLETREGÉNYE

A nagy zeneszerző, Mozart (1756-1791) pályájáról írt életrajzi regény érezhetően nagy forrásanyag alapján pontosan követi a csodagyerekként feltűnt Mozart rögös életútját.

A salzburgi érseki udvari muzsikásának fia már gyermekkorában csodálatba ejtette hallgatóságát. Apja igyekezett kihasználni a fiában rejlő tehetséget, és a fiatal Mozart káprázatos sikerű hangverseny-sorozatot ad királyi és fejedelmi udvarokban. Bécs, Párizs és Itália városai fogadják tomboló sikerrel a fiatal zeneszerzőt. A férfivá és művésszé ért fiatalembert fojtogatja szülővárosa csendes, az érsek zsarnoksága alatt sinylődő légköre, Bécsbe költözik. Sikerek, kudarcok váltogatják egymást. Az állandó túlfeszített munka aláássa gyenge szervezetét és fiatalon, csodálatos Requiemének alkotása közben meghal.

Tornius a gazdag életet színesen írja le, megfelelő arányt tud tartani az érdekes életrajzi események és a zenei, művészi fejlődés ábrázolása között. Ismerteti a kor zenei áramlatait, nemcsak leírja a remekművek születését, hanem elemzi is azokat, anélkül, hogy ez az olvasmányosság rovására menne. A társadalmi hátteret is felvázolja: a királyi, fejedelmi udvarok pártfogolják ugyan a művészetet, de megkívánják ennek fejében ízlésük és szeszélyük érvényesülését. A mecénások sok keserűséget okoztak az emberi méltóságra oly kényes művészeknek.
A szerző szem előtt tartotta az életrajzi regény igényeit és meg is valósította azokat, ennek tudható be a regény számos külföldi kiadása.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez