UNGVÁRI Tamás

DÉRY TIBOR ALKOTÁSAI ÉS VALLOMÁSAI TÜKRÉBEN

A mű félig breviárium, félig monográfia. A szerző bennfentesen ismerteti Déry egy- egy műve elemzése során a kortársak és kritikusok (Osvát, Illyés, Kassák, Lukács György, Révai, Tóth Dezső stb.) véleményét. Felvonultatja mindazokat - expresszionistákat, dadaistákat, szürrealistákat, - akikhez Dérynek akár személyesen, akár művészi rokonságban csak köze lehetett. Ami tehát elsőül szembetűnik a könyvben, az a szerző páratlan világirodalmi tájékozottsága, melybe természetesen Déry műveinek alapos ismerete is beletartozik, Lia című első regényétől a könyv írásáig megjelent Képzelt riport...-ig.
"Hogyan készül fel az - izmusok ölén egy művész a realizmusra, hogy azután anyagelvévé párolja a két korszak eredményét öregkori művei egész sorában: ezt olvashatjuk le a pálya meredeken ívelő görbéjéről" - írja Ungvári. Az író műveiből vett bőséges szemelvényanyag mellé a szembenálló, vagy egymást éppen kiegészítő véleményeket idézi - maga legtöbbször csak az elegáns kötőszövet megfogalmazását vállalja. Csak ott kockáztat meg egyéni véleményt, ahol a vita már lezárult. Aki meg akarja ismerni Déry Tibor - a könyv megírásáig megjelent - műveit és a műveiről írott bírálatokat, az tárgyilagos kalauzra lel a könyvben.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez