VÁCI Mihály

UTAZÁS BÜROKRONÉZIÁBAN

Húsz esztendőn át írta a költő e posztumusz kötet verseit, az ötvenes évek elejéről valók az első vázlatok, egyes epizódjai viszont már-már a hetvenes-nyolcvanas évek kóros jelenségeit idézik. A Bürokronéziában tett kalandozás természetesen nem összefüggő történetben jelenik meg, mert bár a verseket az alaphang rokon jellege, sőt a lírai megjelenítés torzító effektusainak azonossága is összeköti, a cím nem térbeli és időbeli utazást jelöl. A Bürokronézia verseinek konkrét világa maga is vázlatosan utal csak színhelyre és időpontra: a versek elsősorban a rossz beidegződéseket, a szocializmuson belül kitermelődött ellentéteket, a torz magatartásformákat teszik metsző gúny tárgyává, a társadalmi ellentmondásoknakaz emberi szemléletben és viselkedésben megnyilvánuló jeleit térképezik fel a líra eszközeivel, "szisztematikus" görbe tükörben láttatják a torz jelenségeket. A megsemmisítő gúny, a szarkazmus vázlatos szinképet hoz létre nemcsak a téma, de a műfajváltozatok tekintetében is. Lírai fohász és gunyorosan "mozgósító" bevezetés (Elrettentő útrahívás; Nekibuzdító), ironikus-patetikus múltidézés, végletekig eltorzító tabló (A bürokrata pantheon) és szarkasztikus portré (A bürokrácia temetése) jelzi azokat a kereteket amelyek közt bő változatossággal oszlik meg a költői indulat. Rendre más-más vers idézi fel az értekezletmániát, a hozzászólás rítusát, a gépies szavazásokat majd - talán a kötet legjobb darabjaiban - egy közös Imát a rendelethez. A friss ritmusú, jambikus, keresztrímes versformák lendületessé, határozottá teszik a lírai közlést, mindazonáltal számos vers tanúskodik kidolgozatlanságról, a gúny és az irónia olykor egyazon darabon belül csap át publicisztikus dühbe, indulatba.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez