Paul VALÉRY

FÜZETEK

Valéry "füzetei" a 20. századi irodalom legrejtélyesebb és egyben legimpozánsabb szellemi dokumentumai közé tartoznak. A francia irodalom első dekádjának "koronázatlan királya", aki költői, esszéisztikai munkásságát is mintegy kényszernek engedve publikálta (nagy elhallgatások, kihagyások periódusai között), ifjú éveitől kezdve hajnalanta nekiült intellektuális gondolati naplót írni - távol a publikálás szándékától. Ezt a több tízezer oldalas füzetegyüttest még franciául is csak most kezdik teljességében megjelentetni: tematikus válogatások, a füzetek fakszimiléinek pár ritka példánya szolgált a Somlyó György válogatás alapjául, amely mintegy mikroszkopikus szűkítéssel ad mintát ebből a hatalmas szellemi anyagból.
"Prae", vagyis az irodalmat, a nyilvános megjelenés szükségszerű torzításait megelőző, tisztán filozófiai, esztétikai, lélektani, természetbölcseleti, érzékileg, költőileg primer módon megjelenő gondolatrögzítésekre vállalkozott az alkotó egy fél évszázadon át - szorgos munkásként e hajnali órákon (az álomvilág és az intellektuális tisztánlátás időszakában). Minden külső kényszer és követelés nélkül, a tiszta reflexió fényében megjelenő önmagát tekintette "rendszernek", a külsőségektől mentes alfának és omegának, ám énje zseniális valóságmegfigyelőjeként és szinte univerzális érdeklődésű lényként hatalmas perspektívákat tekintett át. És a legnagyobb dolgokat feszegetve töprengéseinek pregnáns megfogalmazásait vetette papírra: mi az idő, a lét, mi vallás és hit, mi a történelem, a politika, a jel lényege, az objektivitás és szubjektum viszonya? - A kötetet kommentáló fordító-válogató nem véletlenül veti össze a jegyzetek Valéryjét a század legnagyobb - az ellentmondások végső paradoxaihoz eljutó - természettudósaival és bölcselőivel.
Aki a könnyed aforizmákat kedveli, beleütközik e tömörített megfogalmazású intellektualitás kemény magvasságába, mivel a szerelem, a fizikai létezés, a művészet, a filozófia alapkérdéseiről jegyzetelő szerző szellem- és gondolatjárása - sok esetben fragmentumszerűen - egészen kivételes. Nemcsak irodalmi, univerzális szellemi érdeklődést kíván a kötet olvasása, tallózása, hanem mély, intellektuális beleérző készséget is.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez