VARGHA Balázs

ARANY JÁNOS JÁTÉKAI

Költő számára a játék legtermészetesebb közege a nyelv, illetve a humoros hatású, eredeti vagy klasszikus eredetű poétikai megoldások kiötlése vagy követése. Vargha Balázs, a nyelvi játékok mestere és a magyar irodalomtörténet kutatója kétféle hivatásának - a játékos kedvű pedagógusénak és a tudós filológusénak - tárgyait és módszereit egyesíti e könyvében: áttekinti Arany János munkásságát abból a szempontból, hogy közismert vagy kevéssé olvasott verseiben, leveleiben hol bukkan nyelvi-verses játékra.
A legkézenfekvőbb lírai játéklehetőség a költő számára az Alliteráció; Arany valóságos rendszert dolgozott ki Gönczy Pálhoz írott tréfás névnapi üdvözletében, de még Hamlet- fordításában is vannak szókezdő hangmegfeleltetések. A költői játék másik ismert formája - s ebben Petőfi tekinthető kezdeményezőnek - az Egyre rövidebb verssorok alkalmazása, amely az irodalmi paródiának is kedvelt fogása. Arany végül az egytagú sorok mesteri alkalmazásáig jutott el (Kín) a szótagszám redukciójában. A Rímek, rigmusok valósággal kifogyhatatlan eszközei a verselőnek; Arany mind tréfás leveleiben, mind pedig komoly költeményeiben bőven élt az egyszerűbb és bonyolultabb rímképletek nyújtotta lehetőségekkel: a füzérrímtől a rímes prózáig (a makámáig). Az időmértékes játékok mellett költészetében nem ritka jelenség a folklórból eredeztethető Abszurdumok használata, ilyenek legismertebb műveiben (Ágnes asszony; Buda halála) éppen úgy előfordulnak, mint drámafordításaiban. Kimeríthetetlen forrás a költő számára a hangutánzó szavak alkalmazása, az önirónia, a karikaturisztikus portré, a nyelvi rejtvény és a szójáték, valamint az ezeknél áttételesebb, poétikusabb hatású és nosztalgikus hangulatú játékleírás (A tölgyek alatt; Bolond Istók; Növünk együtt).
Vargha Balázs - szűkszavú magyarázatai mellett - a költőt hagyja beszélni: a sok-sok frappáns idézet arról győz meg, hogy egyfelől a melankolikus kedélyű Arany János életművében mennyi a tréfás-játékos elem, másfelől nem tanulság nélküli a mégoly hatalmas költői mű efféle szűk optikájú szemlélete. Végül is a kötet fölmutatja a költő egyik kevesebbet emlegetett tulajdonságát, és életrajzi részletekbe is beavat. - A k0tet irodalmi érdeklődésű gyerekek, fiatalok szórakoztató olvasmánya.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez