VATSYAYANA

KÁMA-SZÚTRA: a szerelem tankönyve

A mű szanszkrit nyelven íródott - a címe pontos fordításban: A szerelem vezérfonalai - ismeretlen életrajzú, valószínűleg a 3. században, Indiában élt szerző műve, aki maga is gyakran hivatkozik hasonló témát feldolgozó elődeire. Az utána következő szerzők viszont tőle merítenek, új anyagot alig adnak. A szútra ("Vezérfonal") a korabeli tudományos irodalom műfaja: igen rövid, szentenciaszerű tőmondatokban, prózában fogalmazza meg mondanivalóit. A prózához közmondásszerű, kétsoros versek járulnak a fejezetek végén. A magyar fordítást Baktay Ervin, a kiváló magyar indiológus angolból készítette. A jelenlegi kiadás az 1947. évinek változatlan szövegét tartalmazza, de a jegyzetek - Vekerdi József munkája - a szanszkrit szöveg alapján utalnak a pontosabb fordításra is.

A mű szerkezete a következő: Általános kérdések; A szerelmi gyönyör; A feleségszerzés; A feleség; A kéjhölgyek és végül az Upanisad, azaz: bizalmas tanításokat tartalmazó fejezetek. Célja az indiai szerző szerint, hogy "az ember, kinek élete legfeljebb száz évre terjed", elsajátítsa a három földi érték, azaz az Erény (Dharma), a Vagyon (Artha) és a Szerelem (Káma) közül a harmadikat. Ez utóbbi "a tulajdonunkká vált dolgok élvezete a hallás, tapintás, látás, ízlés és szaglás öt érzékének segítségével, melyek ...a szellemmel és a lélekkel" válnak eggyé. Az ezek és az érzékelt dolgok közti különleges kapcsolatból ered a gyönyör tudatossá válása, ami nem más, mint a Káma. Ezt írásban a Káma-Szútra, gyakorlatban pedig a korabeli világiak szokásai tanítják.

A mű érdekes mind irodalmi, mind szexológiai szempontból, de korántsem tökéletes alkotás: leírásai sokszor szinte komikusan pedánsak, tudományoskodók, máskor - fontos momentumok esetében is - rövidek, aforisztikusak.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez