VEKERDI László

TUDÁS ÉS TUDOMÁNY

Csaknem negyedszázada nem jelent meg tanulmánykötet Vekerdi Lászlótól, pedig a szerző sokat írt a legkülönbözőbb folyóiratokba (a Magyar Tudománytól a Világosságon át a Természet Világáig és a napilapokig), elsősorban természetesen legsajátabb tárgya, a tudománytörténet kapcsán. A hetvenedik születésnap alkalmából megjelent kötet ezeket az írásokat gyűjti egybe, ki- és elhagyva Vekerdi ugyancsak számos irodalmi, általános történelmi, művelődéstörténeti és egyéb dolgozatát. A kötet tehát tematikailag roppant egységes, ha a megközelítésmód és a koncepciók vonatkozásában igen erőteljes változásokat is mutat. Vekerdi a konkrét tudománytörténeti - természettudományi és matematikai - vizsgálódásoktól fordult egyre inkább a tudományfilozófia felé, ez utóbbin belül pedig csodálatra méltó tájékozottsággal szól az újabb és újabb tudományfilozófiai paradigmákról, törekvésekről és modellekről: a "klasszikus" tudományelméleti koncepciókkal ugyan már legkorábbi írásaiban is élesen szembeszállt. A továbbiakban azonban egyre korszerűsítette felfogásmódját, amelyre éppúgy rányomta bélyegét a tudományszociológiai szemlélet, mint később a kuhni "decizionizmus", vagy az anti-kuhniánus elképzelések, a feyerabendi "anarchizmus" vagy a posztmodern tudományfilozófiák újabb "decizionizmusa". Vekerdi oldottan, színesen, nemcsak nehéz témáihoz képest, de önmagában is szórakoztatóan ír, "el tudja adni" a tudományos kutatás logikájával foglalkozó, egyszerre természettudományos és filozófiai műveltséget feltételező popperi, mertini, kuhni stb. modelleket a szakmában kevésbé járatos olvasóknak is. De elsősorban mégis a szakemberekhez szól; nekik szólnak lendületes vitái, ínyencségek tömegét felvillantó szakirodalmi szemléi és utalásai, valamint a mindenkor legaktuálisabb szerzőkön tájékozódó ismertetései.
- A kötet a tudományfilozófia és tudománytörténeti metaelméletek kiemelkedő értékű összefoglalása, a szakterület alapvető fontosságú műve.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez