Mika WALTARI

AZ EMBERISÉG ELLENSÉGEI

A regény Claudius, Vespasianus és Domitianus császárok korában játszódik. Az elbeszélő, Minitus Manilianus szenátor, a fia számára készíti feljegyzéseit gyermekkorától egészen Vespanianus haláláig. Az író igen nagy részletességgel, történelmi hűséggel mutatja be a hanyatlásnak indult római birodalom mindennapi életét, a politikai cselszövéseket és az őskeresztények különös társadalmát. Leginkább Néro személyiségével és tetteivel foglalkozik. Szeszélyes, de tehetséges művésznek és a birodalom züllését minden eszközzel megakadályozni akaró uralkodónak mutatja. Sejteti, hogy a politikától megcsömörlött, a légió által halálra ítélt Néró nem lett öngyilkos, valaki másnak a hulláját égették el barátai, és később távol Rómától, énekesként élt tovább. Waltari azonban nem elégszik meg a történelem regényes újraköltésével, hanem a ma embere számára próbál olyan kérdésekre választ adni, hogy mi a hit, mi az erkölcs, hol a választóvonal jó és rossz között? A főszereplő Manilianus szenátor esendő ember: törekszik a jóra, de sokszor a rosszat teszi, eszményei szépek és magasztosak, de szinte átmenet nélkül hatalmába kerítik az alantas vágyak.
Izgalmas, kitűnően megírt regény.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez