Simone WEIL

KEGYELEM ÉS NEHÉZKEDÉS

Kétségtelen, hogy a 20. századi spirituális gondolkodás, a modern misztika meghatározó alakjának, Simone Weilnek magyar recepciójában Pilinszky Jánosnak meghatározó a szerepe. Weil-élménye a különleges keresztény bölcselőről szóló, 1960-as évektől írott cikkeiben saját belső kríziseivel, összefonódott reflexióiban és fordításaiban egyaránt nyomot hagyott. Ez utóbbiak teljességre törő, szövegkritikai igénnyel gondozott megjelentetésére vállalkozik a kötet - a szerző és a fordító szellemalakjának egyaránt tükröt tartva. A kiadványban közzétett írások számottevő része lapokban, illetőleg kötetben már megjelent, a szöveget gondozók azonban ezeknél is figyelembe vették a fennmaradt kéziratokat, méginkább az eddig publikálatlan, személyes céllal készült - részben Törőcsik Mari birtokában levő - szövegeket. A "szerencsétlenség", az elhagyatottság s a szenvedés mélyei, vagyis az a léthelyzet, amely az embert a kereszthalál előtti pillanatok krisztusi magányának közelébe ránthatja, továbbá az újkori személyiségfelfogás, individualizmus prominens értékfogalmát elutasító és az ember egész - fizikai, animális - valóját megszólaltatni nem tudó szent némaságát előtérbe állító weili gondolatok igen fontosak voltak a költő-gondolkodó számára. Nyomtatásban most jelenik meg először a címadó munka, amely a szerző hagyatékából publikált jegyzetfüzetekből ad szemelvényes fordítást. A filozófiai, teológiai elmélkedések aforizmatikusan rögzítik Weil életszemléletének, transzcendens felfogásának fő gondolatait, Pilinszky a saját vonzalmai szerint készített belőlük szemelvényes fordításokat.
Nemcsak katolikusoknak, a gondolkodó és a költő egyetemes, szenvedő humanizmusára fogékony olvasóknak is ajánlható. VÉGE

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez