René WELLEK - Austin WARREN

AZ IRODALOM ELMÉLETE

Az amerikai irodalomtudományi összefoglalót közel húsz nyelvre lefordították, a hazai szakirodalomban is többször idézték, vitatták a szerzőpár elméleti megállapításait. Sikere elsősorban annak tudható be, hogy a modern polgári irodalomelmélet műközpontú (strukturalista) módszereinek megbízható, szélsőségektől mentes összefoglalását adja, és egyúttal (bő jegyzetanyaga, definiciói, bibliográfiája, mutatója révén) kézikönyvként is forgatható. A gondolatsor bevezetéseként Meghatározások és Megkülönböztetések sorakoznak - a szerzők (óvatosan) megkísérlik az irodalomelméleti kategóriák szintézisét létrehozni, vázolják az elmélet-kritikai-irodalomtörténet viszonyt. A "külső" - hagyományos - irodalomkutatási módszereket taglaló, bíráló rész után kerül sor Az irodalom bensőséges tanulmányozása cím alatt a formális műelemzés szempontjainak bemutatására.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez