WEÖRES Sándor

WEÖRES SÁNDOR VÁLOGATOTT VERSEI

A kortárs európai költészetben is ritkán találunk nagyobb formátumú életművet, mint ami e három kötetből kibontakozik. Rendkívüli gazdagsága a mennyiségre és minőségre egyaránt vonatkozik. Nemcsak negyven írással töltött év, hanem évezredek kultúrájának mélységét idézik a versek. Ezekben fogalmazódik meg a sajátos, vertikális szerkesztésmód, mely a versek asszociációs láncolatában az emberi lélek ismeretlen mélységeinek mindig újabb és újabb rétegeit ébreszti. A nagy művek grandiózus építménye a befogadó lélek tudatos-gondolati, a kis versek játékossága az érzelem szférájában visszahangzik. Weöres költészetének két alappillére: a mítoszalkotás roppant erőfeszítése és a kicsinységekhez való gyengéd odahajlás egymástól elválaszthatatlan (Csontváry-vásznak; Orpheus; illetve Harminc bagatell vagy a gyermekversek sokasága). Két végpólus közti vibrálásból fakad költészetének sokarcúsága, játékossága, hihetetlen formai fölénye is. A költő világszemlélete a kifejezésmód különös villódzása mögött is egységes, feltehetőleg azért, mivel lírikus élményei nem az individuális, hanem ennél mélyebb, személytelen én tapasztalásai. Ez a személytelenség nem elvont, nem is elszigetelt: nyelve, képi világa nagyon is konkrét, költészetét át- meg átszövi az érzékelt világtörténelem kultúrája. Lenyűgöző biztonsággal választja kifejezési formájául más korok és idegen alkatok megjelenítését (Psyché ciklus).
A válogatás Bata Imre szerkesztette Egybegyűjtött írások 1986-os kiadásából készült, és Lator László tanulmányértékű Weöres-életrajzát tartalmazza utószó gyanánt.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez