Franz WERFEL

A MUSZA DAGH 40 NAPJA

A világhírű regényt 1933-ban, a náci hatalomátvétel évében írta Werfel, s az örmény nép tragikus sorsának ábrázolásában a fasizmus, az embertelenség ellen tiltakozik. Werfel elbeszélő művészetének a csúcsát jelenti A Musza Dagh 40 napja című regénye, mely az 1. világháború éveiben játszódik, amikor a törökök valósággal halálra ítélik az oszmán birodalomban élő katolikus örményeket, mikor elrendelik áttelepítésüket. Az üldözöttek eleinte tehetetlenül fogadják sorsukat, s csak később ismerik fel, hogy egyetlen lehetőségük maradt, az ellenállás. A Musza Dagh egy, az anatóliai tengerparton emelkedő fennsík. Erre az erődítménnyé kiképezhető hegyre vonul vissza hét örmény falu népe. A vállalkozás vezetője Bagradjan, egy sokáig Párizsban élő archeológus. A regény ennek az alig ötezer embernek negyven napig tartó hősies harcát drámaian izgalmas módon beszéli el, egészen a győzelemig, azaz addig, amíg a megtizedelt, éhező, lerongyolódott örményeket a francia hadihajók fedélzetükre veszik. Bagradjan nem tart övéivel. Meggyilkolt, egyetlen fia sírjánál végez vele a törökök golyója.

Az egész regényen érződik, hogy az író az üldözöttek küzdelmének nemes pátosszal való ábrázolásakor saját korára, az eljövendő szenvedésekre gondol. A cselekmény lebilincselően fordulatos, a szereplők egyénítettek, hatásos csataleírások, izgalmas párbeszédek tarkítják. Hibájául csupán időnkénti terjengősségét róhatjuk fel.

Az eredeti dokumentumok alapján megírt regény megrázó tiltakozás a nacionalizmus és mindenfajta faji politika ellen. Már ebben a műben is feltűnnek annak a miszticizmusnak a jelei, melybe Werfel további fejlődése torkollott.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez