ZILAHY Lajos

A LÉLEK KIALSZIK

A kivándorolni kényszerült, s a helyét többé sem külföldön, sem idehaza nem lelő ember balsorsáról szól a regény.
Zilahy könyve a gazdasági válság idején íródott, s már témájában is aktuális kérdést feszeget:milyen utat jár be egy Amerikába szakadt, vagyonát vesztett fiatalember, aki a családi vagyon visszaszerzésének vágyával hagyja el hazáját. Az egyes szám első személyű elbeszélő egyben a regény központi figurája Perki János, - angolosan Pacree -, Oahu szigetén Honolulu városában felesége és fia távollétében önéletírásba kezd, azzal a bevallott szándékkal, hogy öregkorára legyen valami kézzelfogható emléke származásáról, az őshazáról és évekig tartó hányattatásairól. Az élettörténet elbeszélését csak egyszer szakítja meg Pekri, a regény tehát - bár két idősíkot fog át - elsősorban a próbatételes kalandregény sémáját imitálja.

Zilahy regénye a kivándorlók tragikus hányattatásait próbálja megrajzolni Pekri történetében. A regény címe is erre utal: hogyan lesz a külföldre távozott magyar fiatalember a vágyak szertefoszlása után lélekben halott, s mindörökre hontalan. A művet Zilahy jobb regényei között szokták számontartani.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez