ZOLNAY László

KINCSES MAGYARORSZÁG

A vaskos kötet a középkori Magyarország anyagi és szellemi műveltségéről ad gazdagon árnyalt képet. A szerző úgy csoportosította mondandóját, a korabeli szemelvényeket és illusztrációkat úgy válogatta, hogy bepillanthassunk őseink mindennapi életébe.

A kötet tizenegy nagy témát ölel fel. Az első részben a magyar föld mélyében rejtőző kincsek (arany, ezüst, só, higany) bányászatát, a nemesfémek feldolgozását, a gyümölcstermesztést, állattenyésztést, vadászatot, halászatot mutatja be. A második rész hazánk középkori meteorológiájának történetét és a régi világ betegségeit, az "istenveréseket" dolgozza fel. A további részekben a korabeli osztályviszonyokkal, a városok és várak építésével, lakóik életével foglalkozik, majd a lakóházakat, azok berendezését, a ruházkodási szokásokat vizsgálja. Nagyon érdekes, amit a középkori konyhákról, szakácsművészetről, lakomákról, kocsmákról és vendégfogadókról, a vizekről, borokról, ivási szokásokról ír. Egy-egy fejezetet szentel a régi világ közlekedésének és a régi világ asszonyainak, lányainak, gyerekeinek. Hosszabban tárgyalja oktatásunk történetét, s közelebbről vizsgálja a hajdani orvosok társadalmát. Feldolgozza a középkor művészeti hagyatékát, s részletesen megismertet a még ma is folyó budai ásatásokkal és a gótikus "szobortemető" szenzációs feltárásával. Az utolsó rész - Bolondok könyve - a régi bolondokat és bolondságukat, a hajdani pest-budai játékokat és játékosokat idézi fel.

A rengeteg tényt, történetet érdekesen, oldott stílusban tárgyaló, kitűnő bibliográfiát tartalmazó kötet az elmúlt korok emberei életének megismeréséhez nagyszerű kalauz.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez