ZOLNAY László

MOZAIKOK A MAGYAR ÚJKORBÓL

Jellegtelen, pontatlan cím - becses könyv, a kiváló régész kutatásainak mellékterméke; számtalan érdekes és fontos kis adalék, anekdota, történet Buda és Pest múltjáról. A hétköznapi élet folyásától és megszervezésétől, ismert és kevésbé ismert jelesek pestbudai emlékei-ig terjed Zolnay érdeklődése, s a könyvben kirajzolódik Budapest kialakulásának folyamata.

A szerző választott időhatára a budai toronykeresztek lehullása, a török megszállás - s Buda és Pest egyesülésének, Budapest nagyváros kialakulásának zárópontja. Ezen belül parádés felvonultatása mindannak, amit a földből előkerült tárgy vagy a levéltárban porosodó adat vallhat az életformákról és változásaikról. Hogyan éltek a törökkori Budán; miért nem tudta Rákóczi Ferenc sohasem elfoglalni a várost; milyen volt a vízellátás, a közlekedés, az egészségügy, a szórakozás? Miért voltak oly értékesek Budafelhévíz (a mai Lukács-fürdő és környéke) malomhelyei, hogy az ország nagyjai igyekeztek őket megkaparintani. Vajon ki tudja manapság, hogy akkor a Margit híd pesti hídfőjénél egy Kisjenő nevű falu terült el, s hogy a Logody utca Lógod falu nevét őrzi. Hogy az Aranykéz és a Fehér hajó utca, a Szarvas tér és a Fortuna utca, a Fácán- és a Szarvas-dűlő egy-egy régi vendégfogadó emlékét őrzi. És sorolódnak a többi nevezetes cégérek: Arany Sas, Fehér Kereszt, Arany Hajó, Fekete Sas stb. Nem kevésbé érdekesek azok a fölelevenített életpályák, melyek valamiképpen szorosan kapcsolódnak Budához vagy Pesthez. Szó esik aztán Petőfi pesti világáról, Beethoven budai kapcsolatáról és még sok minden másról.
Hasznos, mulatságos könyv. A történelem, de különösen Pest-Buda története iránt érdeklődők fogják igazán értékelni.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez