DÜMMERTH Dezső

ÁLMOS, AZ ÁLDOZAT

A könyv apropója, hogy néhány évvel korábban egy zempléni sírleletben Álmos sírját vélték felfedezni. Azóta a tudomány megcáfolta ezt a vélekedést, mégis zavaros képzetek kezdtek elterjedni arról, hogy Árpád miképpen "ölhette meg apját".
Dümmerth Dezső tanulmányában az ismert adatok mélyebb elemzésével, valamint a filológia segítségével igyekszik feltárni a történeti igazság nagyobb teljességét. Bevezetőben elmondja, hogy az ezredéves emlékműről azért maradt le a vérszerződéssel választott Álmos vezérlő fejedelem szobra, mert VII. Konstantin bizánci császár A birodalom kormányzása című művében, a magyar főemberek szavai nyomán, azt írta, hogy azért lett a honfoglalók vezére Árpád, mert apja már öreg volt, s "alkalmatlan" lett volna a legfőbb méltóság birtoklására. A szerző alaposan szemügyre véve a bizánci uralkodó értesülésének eredetét és körülményeit, kimutatja a "sugalmazást". Részletesen tárgyalja a Turul-mondát, a kettős gyökerű magyarhun-hagyományt, majd a magyar szakrális fejedelemséget mutatja be. Végső következtetése, hogy Álmost nem politikai gyilkosság során tették el láb alól, hanem mint szakrális fejedelemnek - miután betöltötte népe életében a maga karizmáját, azaz megszervezte és új hazába vezette a magyarságot - törvényszerűen áldozattá kellett válnia.
Az izgalmas oknyomozás annál is inkább érdekes, mert a szerző egyszersmind megvilágítja az általa alkalmazott kutató-nyomozó történetírói munkamódszert.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez