KÁROLYI Mihály

HIT ILLÚZIÓK NÉLKÜL

A szerző az első részben (Feudalizmus) ismerteti azt az arisztokrata környezetet, amelyben gyermek- és ifjúkorát töltötte, érdekesen számol be családjáról, neveltetéséről, majd a politikai életben tett első lépéseiről. A következő részben a magánember háttérbe szorul, s a politikai kap főszerepet, bár megható kedvességgel szól házasságáról, s a feleségével kapcsolatos történetekről. Érdekes és izgalmas, ahogy a háborút megelőző és a háborús élet magyar és európai politikai irányzatot elemzi. A harmadik rész - A győzelem ára - az 1918-as forradalom kezdetétől az emigrációba való kényszerülésig tartó időszakot öleli fel. Tárgyilagosan vizsgálja saját és politikus társai szerepét, önkritikus elemzése sok legendát oszlat el. A negyedik részben az emigrációban töltött éveket veszi szemügyre, s világos képet ad a politikai eseményeiről, csakúgy, mint saját sorsának alakulásáról. A mai olvasót talán az ötödik rész - Az út vége - érdekli legjobban, hisz ebben számol be hazatéréséről, párizsi magyar nagykövetként betöltött szerepéről és újabb emigrációba kényszerülésének okairól. A Végszóban szépen fogalmazza meg illúziótlan, de töretlen hitét a világ jövendő haladásáról. Károlyi Mihály objektivitásra törekedve számol be életéről, amely évtizedeken át összekapcsolódott a magyar progresszióval, a magyar történelemmel. Nemcsak a külső események leírása izgalmas kitűnő stílusú munkájában, hanem egy intellektus nagyon pontos fejlődésrajza.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez