KOVÁCS András Ferenc

ÉS CHRISTOPHORUS ÉNEKELT

Kovács András Ferencről nemcsak odahaza, Erdélyben, de Magyarországon is köztudott, hogy olyan poeta doctus, aki rendszerint más költők álarcában, más-más korok világlátásával és stílusában ír roppant eredeti verseket, melyek a mesterségbeli tudás magasiskoláját is jelentik. Költői pózainak egyike, hogy versciklusait pontosan datálja - ahogyan irodalomtörténeti alteregója, az általa "fölfedezett" Lázáry René Sándor verseit is filológusi pontossággal jegyzetelve közli a folyóiratokban -, most is ezt teszi: két, 1983-1990 és 1992-1994 közötti időben keletkezett versfüzérét adja közre, ismét csak idegen tájak, idegen költők modorában. Az idegenség- otthonosság, a másság-személyesség, a távolság-közelség dichotómiájának végtelen számú variációját vonultatja föl, s ezt a sokaságot a pontosan kidolgozott, érvényes fikció boltozata tartja össze, az a festett díszletvilág, amely hitelesebb az eredeti - mondjuk, természeti - háttérnél is. Hemingway, Michelangelo, Brueghel, Pessoa, Kazinczy, Babits, Camus vagy Rilke modorában, németalföldi festők tónusában, reneszánsz mecénások lelkiségével, germán minnesängerek hangütésével, protestáns hitvitázók szenvedélyével, a huszadik századi szimultán verselés játékosságával vagy a királydrámák méltóságával és még sok-sok mezbe bújva szól - a mához, a ma emberének értelméhez, lelkéhez, ízléséhez, a mának érvényes mondandójával. Latin és magyar klasszikusok hanghordozása illik kétely nélküli intellektusához és magabiztos tollához, fölmutatva, hogy minden kor, minden stílus minden szépsége mához szólón hiteles. Kovács András Ferenc költészete ilyenformán a verstörténet eleven illusztrációjának tetszik, holott jóval többről van szó. Valójában a versteremtő, művészi alkotó intellektus végtelenségét és idegen képletekkel elnyomott szörnyű kétségeit fogalmazza meg: "Csak semmiben jajongó szép nevek - / azok vagyunk" (Csontváry-elégia). Ennek megfelelően jószerivel nincs költői eszköz, versforma, poétikai megoldás, melyet ne ismerne, ne használna tökéletes biztonsággal a klasszikus hexametertől kezdve a szonetten át a szabad versig, az ősi sagák ritmusától a tercínán át a beat- irodalom áradó formátlanságáig.
- Verskedvelő olvasóknak valóságos csemege a kötet, hiszen mindenki a maga intellektusa és széptani fölfogása szerint értelmezheti a verseket.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez