KOVÁCS András Ferenc

JACK COLE DALOSKÖNYVE

John Coleman, azaz - művésznevén - Jack Cole két legfrissebb kötetének átköltését, műfordítását tartalmazza az erdélyi Kovács András Ferenc új verseskönyve, valamint Az átköltő epilógját, amelyben részint Jack Cole viszonylag bőséges életrajzát nyújtja, részint a műveiről kialakult (illetve még mindig kialakulatlan) hazai (amerikai) véleményekből- koncepciókból nyújt jókora csokorra valót, részint az átköltések geneziséről szól. A két kötet két erőteljesen különböző műfajú darabokat tartalmazó gyűjtemény. Az első, a Biciklirodeó popos dalokat, bluesokat, a rap felé közelítő (de csak közelítő) számokat, szlengben, "patois"-ban írt szövegeket, Ginsberg-utánzatokat (és rejtett Ginsberg, közvetve beat-csúfolókat), frankofób és frankofil amerikai, jellegzetesen déli (mármint az államokbeli dél értelmében) átjátszásokat stb. tartalmaz. A második - jóval rövidebb - szövegegyüttes (John Coleman elkárhozása) "autopszichográfiai fragmentumok, följegyzések, memoárok, elegyes miegymások" stb. sorozata.
Azt természetesen mindenki azonnal észreveszi, hogy Jack Cole fiktív személy, pontosabban Kovács András Ferenc nyelvhasználatából teremtődik meg, azt azonban talán kevesebben, hogy a kötet nem annyira Weöres (Psyché), Esterházy Péter (Csokonai Lilla) vagy követőik nyomán keletkezett, mint inkább hatalmas Rimbaud-utánérzés (átérzés, pasztis, paródia és palinódia). Egy beatbe, polba, rapba áttett és átértelmezett Rimbaud-összeállítás Jack Cole, illetve Kovács András Ferenc munkája, amely bizony sok dolgot adhat a kötetet igazán érteni és értelmezni vágyóknak. Persze lehet - és talán érdemes is - a könnyebbik végén fogni a dolgot: úgy olvasni Jack Cole kötetét, mint kedves és belevaló vidámkodások sokszor mellbevágóan "jó" gyűjteményét. - A költő hívei mindenesetre nagyon fogják keresni a könyvet, annál is inkább, mert tudják, hogy Lázáry René Sándor után ez már Kovács András Ferenc második fiktív, de nagyon is körülrajzolt tehetségű teremtménye.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez