CSÁTH Géza

EGY ELMEBETEG NŐ NAPLÓJA

Legelőször 1912-ben látott napvilágot dr. Brenner József - az akkor már Csáth Gézaként jól ismert novellista és zenekritikus - elmekórtani munkája, amely a magyar elmegyógyászat történetében úttörő jelentőségűnek számít.
Bevezető tanulmánya - bár számos vonatkozásban ma már meghaladottnak tekinthető - az elmebetegségek pszichikus mechanizmusát tekinti át. Ezt követi maga a "mű", S. G. kisasszony naplója, amelybe a szerző beleapplikálja a kórrajz részletező leírását. A naplóföljegyzések és a pszichológus író értelmező passzusai kirajzolják a betegség kialakulásának folyamatát, - megrázó olvasmányélményt nyújtva - ahogyan S. G. kisasszony tudatában monumentálissá nő üldözője, a Lény. Végül Csáth Géza Diagnózisa zárja a különös hatású esettanulmányt.
A kötet tartalmaz egy korabeli könyvismertetést a műről (Ferenczi Sándortól), egy elemző tanulmányt a pszichiátria mai állása szempontjából (Buda Bélától), és a novellista-szépíró munkáinak pszichoanalízis felőli értelmezését (Szajbély Mihálytól). Ez a kiadás is értő, összefoglaló előszót tartalmaz (Mészöly Miklóstól). Az orvosi kifejezések szótárával és válogatott bibliográfiával záródó kiadvány - fontos darabja a Csáth-életműnek.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez