LENGYEL Dénes

MAGYAR MONDÁK A TÖRÖK VILÁGBÓL ÉS A KURUC KORBÓL

A könyv az író nagy sikerű mondagyűjteménye, az ugyancsak eredeti források nyomán írt Régi magyar mondák folytatása: a 16. és 17. század történeti mondáit gyűjti egybe. A hét ciklusba rendezett anyag hű tükre két évszázad háborúk, török és német pusztítások jellemezte történelmének. A közel 250 színes, érdekes elbeszélés között számos eredetmagyarázó monda található, a kötet anyagának jelentős része pedig hősök, vitézek (pl. Dózsa, Zrínyi és Rákóczi pályafutásáról szóló közmonda). Lengyel Dénes nemcsak a történetírók és a krónikások gazdag anyagából merít, felhasználja az emlékiratok, a néprajzi gyűjtések és a népmondák anyagát is, lehetőleg megőrizve az eredetiek szépségét.
Kötetét értékes utószó, a függelékben időrendi tájékoztató, személy- és helynévmagyarázat egészítik ki. Korabeli metszetek, rajzok díszítik - a tizenkét éven felüli ifjúságnak és a felnőtt olvasóknak szánt kiadványt.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez